Безплатна доставка над 39.99 лв | Свържи се с нас: 0700 20 456
Електронни цигари, никотинова течност, шейк енд вейп, батерии, обслужваеми изпарители RBA, RTA, RDA и RDTA, картомайзери, резервни части и аксесоари
  Категории

  0

   Категории

   Анкета

   Вижте всички статии

   Дългосрочното изпаряване е “значително по-безопасно от тютюнопушенето”, се казва в значимо проучване

   “Вейпването е одобрено от здравни експерти след първото дългосрочно изследване на ефектите върху бивши пушачи,” се казва в новините на ITV.

   В електронните цигари може да се съдържа никотин, но не и много от опасните вещества, каквито има в тютюневите цигари - като катран и карбон моноксид. Въпреки това се води дебат точно колко по-безопасни са в дългосрочен план.

   Проучването с участието на 181 пушачи или бивши пушачи се счита за повратна точка във възприятието за електронните цигари, тъй като се смята за първото (или поне едно от първите), което обръща внимание на дългосрочните ефекти върху истински потребители. Предишни изследвания от този тип са разчитали предимно на лабораторни резултати или опити върху животни, за да се определи дългосрочният ефект на електронните цигари.

   Доброволците са попълнили въпросник и са дали проби на дъх, слюнка и урина. Изследователите са открили значително по-ниски нива на токсични химикали и субстанции, причиняващи ракови заболявания(канцерогени) в пробите на бивши пушачи, които използват електронни цигари като част от Програма за Никотиново Заместване (ПНЗ), в сравнение с настоящи пушачи.

   Друг интересен резултат, е че настоящи пушачи, които може би се опитват да спрат тютюнопушенето като преминат към електронни цигари, но продълважат да употребяват и двете, може би спестяват пари, но не влияят на здравето си. “Комбинираните потребители” също са имали високи нива на токсини и канцерогени.

   Проучването предоставя доказателство, че електронните цигари и ПНЗ могат да намалят ввредите от тютюнопушенето, като намалят излагането на токсични химикали. Това доказателство изглежда подкрепя друг доклад на Обществено Здраве Великобритания от 2015 г., че “Електронните цигари са 95 % по-безвредни от тютюневите”.

    

   От къде започва изследването?

   Проучването е било проведено от изследователи от различни институции, включително Университетски Колеж Лондон, Инситут по Ракови Заболявания Розуел Парк и Център по Контрол и Превенция на Заболявания (и двата в САЩ). Финансирането е предоставено от Център за Изследвания на Ракови Заболявания Великобритания.

   Изследването е публикувано в рецензираният журнал : Анализи по Вътрешна Медицина.

   Имало е много дебати относно положителните страни на изпаряването вместо традиционните тютюневи изделия и това е първото дългосрочно проучване, което оценява ефектите. Общо казано откритията са представени достоверно в медиите във Великобритания, обаче нито едно от ограниченията, които трябва да има са били споменати.

   Дейли Мирър е включил цитат на професор Кевин Фентън, националният директор на Здраве и здравеопазване към Публично Здравеопазване Великобритания, който добавя: “Това проучване предоставя допълнително доказателсто, че преминаването към електронни цигари може да намали значително вредите за пушачите, със значително намаляне на излагането на канцерогени и токсини.”

   Какъв тип изследване е това?

   Изследването е базирано на сравнението между различни групи, изложени на никотин и други тютюносвързани токсини и канцерогени:

   1. Настоящи пушачи, които пушат само цигари;
   2. Настоящи пушачи, които са използвали също и електронни цигари;
   3. Наастоящи пушачи, които също са използвали други форми за набавяне на никотин, като никотинови лепенки или дъвки;
   4. Бивши пушачи, които сега използват само електронни цигари;
   5. Бивши пушачи, които използват само никотинови лепенки, дъвки или подобни.

   Ограниченията на това изследване включват възможността за ненапълно вярна информация, тъй като на участниците са дадени въпросници, в които са обяснили за техните навици при пушене.

    

   Какво включва изследването?

   Изследователите са намерили доброволци от Лондон с помощта на реклами въвъ вестници и онлайн, плакати в аптеки и маркетингови компании.

   За да могат да се включат в изследването, участниците е трябвало да бъдат:

   1. Настоящи пушачи, които пушат средно по поне 5 или повече цигари на ден за поне 6 месеца.
   2. Бивши пушачи, които са спрели да използват тютюневи изделия от поне 6 месеца.

   Изследователите са целели да оценят ефектите на дългосрочната употреба на незапалим никотинов метод или електронни цигари - за минимум от 6 месеца. Те са сравнили:

   1. Настоящи пушачи само на цигари;
   2. Комбинирани пушачи – такива, които пушат тютюневи изделия, електронни цигари и използват други методи по едно и също време;
   3. Бивши пушачи, които използват само електронни цигари или само други методи.

   Участниците са били помолени да посетят лаборатория, като 1 час преди вземането на пробите да не са яли, пили или пушили нищо. По това време те са попълнили въпросник с въпроси от социално демографски произход  до такива, свързани с пушенето.

   Проби от дъх, слюнка и урина са били взети, които са били изследвани за нива на никотин, канцерогени и други токсични химикали.

   Това включва специфичните за тютюневите изделия нитрозамини (ТИН), които са едни от най-важните канцерогени в тютюневите изделия, образувани от никотин. Те също са се насочили към клас от токсини, наречен Летливи Органични Съединения (ЛОС), като например акриламид и цианид, който освобождава акрилонитрил.

   Анализите са коригирани спрямо историята на пушене на участникът, социално-демографските променливи, физическото здраве и общото състояние.

    

   Какви са основните резултати?

   Общо 181 човека са били включени в изследването.

   Значително ниски нива на химикали, причиняващи ракови заболявания, ТИН и ЛОС са намерени в пробите на бившите пушачи, които използват само електронни цигари или други заместители, сравнено с настоящи пушачи. Техните нива са били по-ниски от на тези, които пушат само тютюневи изделия и комбинираните пушачи.

   Бившите пушачи, които използват само електронни цигари, са имали знаително по-ниски нива на токсини, които са страничен продукт на ЛОС в сравнено с всички останали групи. Това е било еквивалетно на 97 % редукция, сравнено с нивата на пушещите само тютюневи изделия.

   Настоящи пушачи само на тютюневи изделия и настоящи пушачи с комбинирано използване са имали подобни нива на токсини и канцерогени.

   Поглеждайки към никотина, нивата в пробите от урина са били доста подобни във всички групи. Вариации е имало в пробите от слюнка, като при тези, използвали само електронни цигари и комбинирани пушачи са имали малко по-ниски нива сравнено с други групи.

    

   Как изследователите интерпретират резултатите?

   Изследователите заключват : “Бивши пушачи, които използват от известно време само електронни цигари и такива които използват само други заместители, си набавят приблизително еднакви нива никотин с тези, които пушат само тютютневи изделия, но резултатите са варирали. Дългосрочното използване на електронни цигари и други заместващи методи, но не и при комбинирано използване, са намалили значително нивата на канцерогени и токсини, сравнено с тези, които употребяват само тютюневи цигари.”

    

   Заключение

   Проучването е имало за цел да установи дали има разлики в нивата на никотин и токсични химикали в настоящи пушачи и бивши такива, които използват електронни цигари или други заместващи методи.

   Електронните цигари са създадени, за да може потребителят да инхалира никотин, без повечето вредни ефекти от тютюнопушенето. Има много дискусии за ползите от изпаряването вместо тютюнопушенето и това е първото дългосрочно проучване, което установява ефектите от това.

   Основните открития не са толкова учудващи - бивши пушачи, които използват само елктронни цигари или други заместващи методи, имат значително по-ниски нива на токсини в сравнение с тези, които пушат традиционни цигари.

   Въпреки това трябва да се споменат променливите, които може да са повлияли на изследването:

   1. Въпреки, че са направени опити да не се допускат грешки, е възможно други неизмерени фактори да са повлияли на резултатите;
   2. Пробите са взети от селектирани доброволци, така че откритията не могат да генерализират за всички, които са настоящи или бивши пушачи;
   3. Недиректно излагане на тютюнев дим не може да бъде измерено в това изследване;
   4. Изследването не може да оцени ефективността на електронните цигари и други заместващи методи, като начин за спиране не тютюнопушенето.

   Откритията в това изследване могат обаче да потвърдят, че употребата на електронни цигари и други заместващи методи (набавящи никотин) - може да намали излагането на токсични химикали, които могат да доведат до ракови заболявания в тютюневите пушачи.

   Това обаче важи само ако напълно спрете тютюнопушенето - използването на електронни цигари и други заместващи методи, докато пушите тютюневи изделия няма да помогне.

    

    

   Статията е превод на оригиналната статия в Nhs.uk, която може да прочетете ТУК

   Остави мнение/коментар

   Код за сигурност
    Все още няма коментари